12 september 2012

Aldrig mera krig

Idén till vår resa ner till Europa hade Båtbyggar´n fått bl a efter att ha läst Adam Hochschilds bok "Aldrig mera krig". Boken handlar om första världskriget, men innan vi begav oss till dessa krigsplatser förflyttade vi oss från Amsterdam till Frankrikes norra kust. På stränderna vid Dunkerque genomfördes under andra världskriget en av världshistoriens största krigsevakueringar. Ett stycke världshistoria som grep tag i mig.

Det är maj 1940. En miljon allierade är omringade av Hitlers soldater både till land och via luften. Fronterna flyttas allt mer norrut och många befinner sig i Dunkerque. I hemlighet ger Winston Churchill order om att genomföra "Operation Dynamo" - en evakuering av engelska soldater. Hans förhoppning är att kunna evakuera 45 000 soldater på två dagar. När soldaterna börjar anlända i båtar till de engelska hamnarna runt Dover kan inte operationen längre hållas hemlig och Churchill ger då order om att även evakuera fransmän och samtidigt mobiliserar sig också civila på båda sidor om Engelska kanalen i evakueringen. Under nio dagar evakuerades 350 000 soldater varav 100 000 fransmän. Alla transportmedel som stod till buds användes; krigsfartyg, fiskebåtar, nöjesbåtar mm. 


Trots den stora mängden evakuerade var det en del fartyg som inte klarade sig undan Luftwaffes konstanta flyganfall. På museet vi besökte berättade de att det efter kraftiga stormar än idag, 70 år senare, kan flyta iland föremål som påminner om "Operation Dynamo".

Från stränderna i norr förflyttade vi oss till Paris där vi plockades upp av goda vänner med vilka vi sedan begav oss av mot resterna efter skyttegravskriget runt Verdun i östra Frankrike. Förutom fort, museer och delvis övervuxna skyttegravar besökte vi även ett par stora krigskyrkogårdar. De är makabra men viktiga för vårt kollektiva minne. Mängden kors och gravstenar visualiserar antalet offer så tydligt. Bara vid den här kyrkogården låg 15 000 soldater begravda och då har ändå alla som deltog i kriget inte blivit jordfästa. Under byggnaden varifrån jag tog fotot nedanför, låg 140 000 skelett efter lik som aldrig blev identifierade. 300 000 fick sätta livet till och 400 000 skadades i detta skyttegravskrig (vid den s k Västfronten) där man bara matade in unga män i skottlinjen. Jag kan bara instämma med Hochschild - Nej tack, aldrig mera krig!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar