4 november 2012

Järnäs Bygdegårdsförening

Delar av bygdegårdsföreningens styrelse.
Fr v Fredrik Markström, Catarina Molin, Irma Jonsson och Klas-Göran Sahlén.
I mitt arbete med förstudien runt Järnäshalvön och byns gamla lotshus, träffar jag representanter från olika föreningar för att hämta in synpunkter och idéer. Idag hade turen kommit till Järnäs Bygdegårdsförening.Under ett par timmar satt vi samtalade om framtidsfrågor som berör halvön såsom marknadsföring, kommande evenemang mm. Vi diskuterade även hur vi skulle kunna ta fram en gemensam informationskanal för halvön. Idag kan det vara svårt att både som fast boende och som sommarstugegäst, hitta information om vad som är på gång och vilka man ska vända sig till i olika frågor. Första gången byn Järnäs omtalas i de skriftliga källorna är i det s k "Järnäsbrevet" från 1413. Detta ska på något sätt firas 2013, 600 år senare. En arbetsgrupp är tillsatt som ska jobba med jubiléet. Det ser vi fram emot. Du kommer väl?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar