25 mars 2013

"Hälla"


Häromdagen tog jag med mig kameran över på andra sidan viken för att fotografera ett av mina favorithus här i Järnäsklubb. Huset kallas för "Hälla" berättar Folke Häggström, vars föräldrar hade det som fiskehus. Hit flyttade familjen varje sommar när fiskesäsongen inleddes. Vinterhuset kallade de för "Östvart" och är det hus som ligger bortanför bygdegården på vänster hand. Idag är det Folkes systerdotter som rår om "Hälla".

Det jag tycker om med huset, förutom läget på just en hälla, är den slitna fasaden av liggande panel. Det finns inte många hus kvar i byn med den här typen av fasad och sådana här timrade kokhus med två våningar är ovanliga på övriga håll i Västerbotten. Det röda huset på bilden ovanför är även det ett gammalt kokhus.

Den påbyggnad som Folkes pappa Algot uppförde på baksidan av huset, är riven och en ny panel är uppsatt. Folke berättar att det var där fiskeredskapen förvarades.

Huset är skyddat enligt lag av s k Q-märkning. I det här fallet är det byggnadens utvändiga utseende man vill bara för eftervärlden och här i Järnäsklubb är det ett av de hus som fortfarande finns kvar som påminner oss om byns historia som gammalt fiskeläge. Något som ger byn den charm den har. I alla fall om man frågar mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar