2 maj 2013

Majstämma jubileumsåret 2013

Igår dukades det upp för fest. Platsen var bönhuset i Järnäs och anledningen till festen var att det s k Järnäsbrevet fyller 600 år i år. Brevet är den tidigaste skriftliga källan där vår by Järnäs finns omnämnd.

Den lilla biten pergament är inte mycket större än ett vykort och den som ristade in de vackra och sirliga bokstäverna måste ha använt en lupp.


Lars-Erik Edlund som översatt brevet var inbjuden som föreläsare. Lars-Erik är professor vid Nordiska språk vid Umeå universitet och har bl a forskat på ortnamn. Åhörarna lyssnade till betydelsen av det lilla brevet och av de många frågorna och applåderna efteråt att döma var föredraget uppskattat.

Byakistan från 1885 hade burits fram och de intresserade kunde ta del av gamla handlingar.


Bland handlingarna låg den nya budkaveln som Folke Häggström gjort med den gamla som förlaga. Pinnen och fjädern markerar klockslag för mötet.

Några av kartorna i byakistan hade satts upp på väggarna och många intresserade var framme och granskade dem på närmare håll. Själv undrade jag vad de pekade på.

Dagens värdar var Järnäs bys samfällighetsförening och dess jubileumsgrupp. Närmare hundra personer hade hörsammat inbjudan och gamla som unga trängdes i bänkarna och runt borden. 

Innan jubileumsaktiviteterna hade samfällighetsföreningen sin sedvanliga majstämma. Byåldermannen Karl-Gunnar Eriksson tackade för sig efter 20 år som ordförande och lämnade med varm hand över klubban till Anders Molin.

Vi som åskådare får tacka byamännen och jubileumskommittén för denna start på jubileumsåret. Ett mycket lovvärt initiativ! Nu ser vi framemot fortsättningen under hemvändarveckan i juli.

2 kommentarer:

  1. Fint skrivet och fina bilder.

    SvaraRadera
  2. Förstår att kaffet var gott i dom fina kopparna.

    SvaraRadera