2 augusti 2013

Ännu en jubilar

I år har raden av jubileum avlöst varandra; båtbyggeriet fyller femton år, svärföräldrarna fyller jämnt, byn 600 år. Förra veckoslutet, när vi tillbringade våra dagar på havet, besökte vi ytterligare en jubilar - Bondens fyr. I år fyller den 100 år.

Bonden för tankarna till ön i "Tintin och den svarta ön" med fyren som tronar högst upp. Bergarten är den röda rapakivigraniten som man annars hittar längs Höga kusten, flera sjömil söderut. Den nuvarande fyren byggdes 1913 men redan på 1800-talet uppfördes en rödbrun båk på ön. Bonden är nämnd i en rad historiska källor och självaste Linné omtalar ön under sin Lapplandsresa 1723. Redan då var ön känd för en sk "äggtäkt" där människor plockade ägg. Det var också äggplockandet som ledde till att ön så småningom fredades och blev Västerbottens läns första naturskyddade område 1937. 1977 blev det ett naturreservat.

Bonden är Sveriges nordligaste häckningsplats för sillgrisslor. Förutom grisslorna häckar här även andra fåglar såsom tordmular, tobisgrisslor och på senare år även skarv. Man har beräknat antalet fåglar till ca 10 000. Det är en mäktig upplevelse att närma sig ön. På håll känner man doften av guano (fågelträck) och helt plötsligt dyker fåglarna upp från alla håll. Under häckningstiden 15 april - 15 september måste man hålla sig 200 m ut från ön.

Om du är intresserad att läsa mer om Bonden och dess historia så gå in på Kvarkenguiden på nätet. Här hittar du även annat som är av intresse att läsa om öarna både utanför den svenska och finska kusten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar